Hallinto

Yhdistyksen säännöt sekä toiminnan vuoksi sovellettavat lait ja säädökset muodostavat raamit yhdistyksen toiminnalle.

 

Vuosikokous

Ylintä päätösvaltaa käyttää vuosikokous, joka pidetään vuosittain tammi-huhtikuussa. Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on vuosikokouksessa läsnäolo- ja äänioikeus. Vuosikokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös vastuuvapauksineen, vahvistetaan jäsenmaksun suuruus, valitaan tilintarkastaja sekä hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Joka kolmas vuosi valitaan hallitus seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.

 

Hallitus

Yhdistystä johtaa kolmihenkinen hallitus, joka kokoontuu vuosikokousten välillä. Hallitus toimii toiminnanjohtajan esimiehenä ja päättää tämän työsuhteen ehdoista.

Kokoonpano

  • Aini Suni-Heino, hallituksen puheenjohtaja
  • Olli-Pekka Sinkko
  • Mika Partanen

 

Toimisto

Yhdistyksen operatiivista toimintaa hoitaa työsuhteessa oleva toiminnanjohtaja, joka toimii lisäksi hallituksen sihteerinä. Toiminnanjohtaja vastaa hallinnon järjestämisestä, sidosryhmäsuhteista ja jäsenneuvonnasta.