Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry

Ajamme mainosjakajien etuja

Liitosta

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää jäsentensä palkka- ja muita työsuhteeseen liittyviä työehtoja osoitteettomien lähetysten erillisjakelua harjoittavissa yhteisöissä. Erityisesti yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on valvoa jäsentensä palveluksessa olevien osa-aikaisten jakajien etuja ja edistää heidän työllistymistään.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys solmii työehtosopimuksen osoitteettomien lähetysten erillisjakelua harjoittavien yhteisöjen tai niiden osoittaman työnantajayhdistyksen kanssa, edistää osoitteettomien lähetysten erillisjakelussa työskentelevien järjestäytymistä ja tukee jäsentensä yhteistä toimintaa. Yhdistys voi järjestää koulutusta ja opetusta sekä harjoittaa julkaisutoimintaa. Yhdistys voi osallistua yhteistoimintaan alan muiden yhteisöjen kanssa.