Liiton säännöt, yhdistyslaki ekä toiminnan vuoksi sovellettavat muut säädökset muodostavat raamit liiton toiminnalle.

 

Vuosikokous

Ammattiliitto koostuu jäsenistään, jotka käyttävät  ylintä pääösvaltaa vuosittain pidettävässä vuosikokouksessa. Vuosikokous pidetään aina huhtikuun loppuun mennessä ja pääsääntöisesti Helsingissä.

Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla jäsenillä on vuosikokouksessa yhtäläinen läsnäolo- ja äänioikeus. Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat, joista keskeisimmät edellisen toimintakauden tilinpäätöksen hyväksyminen sekä tulevan toimintavuoden suunnittelu (toimintasuunitelman hyväksyminen, hallituksen nimittäminen, jäsenmaksun määritteleminen).

 

Hallitus

Liittoa johtaa kolmihenkinen hallitus, joka työskentelee vuosikokousten välillä. Hallitus koostuu mainosjakelua tekevistä jakajista, joilla on pitkäaikaista asiantuntemusta työehtosopimuksen puitteissa tehtävästä työstä.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä toimii kolleegiona toiminnanjohtajan esimiehenä.

 

Kokoonpano 2019-2020

  • Aini Suni-Heino, hallituksen puheenjohtaja
  • Tatu Louhivuori
  • Tomi Vakkilainen

 

Toimisto

Liiton toimisto ja toiminnanjohtajan työhuone sijaitsee Helsingin ydinkeskustassa Spaces-toimistokampuksella osoitteessa Bulevardi 21.

Liiton päivittäistä toimintaa hoitaa edunvalvontaa sekä työoikeutta tunteva päätoiminen toiminnajohtaja, joka toimii lisäksi hallituksen sihteerinä.  Toiminnanjohtaja vastaa hallinnon kokonaisvaltaisesta järjestämisestä yhteistyössä ulkoisten palveluntuottajien kanssa, jotka tarjoavat liitolle mm. juridista neuvontaa, toimitilat sekä jäsenrekisterin. Kaikki liiton palvelusopimukset ovat toistaiseksi voimassaolevia.

 

Tilintarkastus

Liiton tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Tilintarkastus AAA Oy, päävastuullisena JHT, HT Tapani Tauriainen.