Työehtosopimuksilla säädellään työehtojen vähimmäistasoa. Työehtosopimukset sitovat sopijaosapuolia ja kaikkia kyseisen työehtosopimuksen piiriin kuuluvia työpaikkoja. Työnantajan on noudatettava työehtosopimuksen vähimmäismääräyksiä.

Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n ja Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n solmima työehtosopimus löytyy alasivuilta.

 

Työsopimus

Työsopimus on sopimus, jonka työnantaja ja työntekijä solmivat työsuhteen alkaessa ja jolla työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle. Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena.

Työnantajan on noudatettava työntekijöiden työsuhteissa vähintään työehtosopimuksen määräyksiä työsuhteen ehdoista. Työsopimuksen ehto, joka on ristiriidassa työehtosopimuksen vastaavan määräyksen kanssa, on mitätön ja sen sijasta on noudatettava työehtosopimuksen määräystä, eli työntekijä ja työnantaja eivät voi sopia huonommista työehdoista kuin työehtosopimuksessa on sovittu. Työsopimuksella työntekijä ja työnantaja voivat kuitenkin halutessaan sopia työehtosopimusta paremmista työehdoista.