1.     Palkkion määrä

Palkkio määräytyy jaettavan materiaalin kokonaismäärän, painon ja jakelualueen laadun perusteella.

 

1.1  Piiriluokitus ja sen mukaiset minimipalkkiot ensimmäiseltä tuotteelta 1.7.2016 alkaen

Luokka 1A:n minimipalkkiota ei koroteta ennen kuin Luokka 1B:n minimipalkkio on noussut viisi prosenttia Luokka 1A:n minimipalkkiota suuremmaksi.
Ensimmäisen tuotteen minimipalkkiot 1.7.2016 alkaen piiriluokittain seuraavasti:

 

Piiriluokka1.7.2016 alkaen
Luokka 1A2,10 snt
Luokka 1B2,12 snt
Luokka 22,22 snt
Luokka 32,52 snt
Luokka 42,92 snt
Luokka 53,33 snt
Luokka 64,03 snt

1.2  Lisätuotteen lajittelu- ja jakelupalkkio

  • Minimipalkkio lisätuotteesta on 0,444 snt / kpl, 1.7.2016 alkaen, joka muodostuu 0,295 snt/kpl lajitteluosuudesta sekä 0,149 snt/kpl jakeluosuudesta.
  • Painavien lisätuotteiden minimipalkkiolisät 1.7.2016 alkaen.

 

Tuotteen paino gLisä snt/kpl
121-150+ 0,15 snt
151-200+ 0,30 snt
201-250+ 0,45 snt
251-300+ 0,60 snt
301-350+ 1,50 snt
351-400+ 2,50 snt
401-500+ 3,00 snt
501-600+ 3,50 snt
601-700+ 4,00 snt

1.3  Taittomaksu

  • Minimilisäpalkkio taittamattomista tuotteista 0,27 snt/kpl, 1.7.2016 alkaen.

 

1.4  Minimituntipalkkiojärjestelmän mukainen minimituntipalkkio

  • Minimituntipalkkiosta sovitaan viimeistään 2 kuukauden kuluttua mittaus- ja laskentajärjestelmän valmistuttua.

 

1.5  Talousmäärälaskentapalkkio

Talousmäärälaskennasta maksetaan työntekijälle erillinen palkkio, joka vastaa piiriluokan 1A mukaista jakelupalkkiota lasketuista talouksista.

 

2.     Piiriluokkien ja lisätuotteiden minimipalkkioiden poikkeava soveltaminen

Aiempaa palkkiomaksukäytäntöä voidaan soveltaa työsuhteissa jotka on solmittu ennen 1.1.2012 ja joissa voimassaoleva palkkiorakenne poikkeaa tämän palkkioliitteen mukaisesta palkkiorakenteesta seuraavasti:

  • työsuhteissa joissa lisätuotteesta maksettu palkkio on korkeampi kuin 0,55 senttiä kappaleelta, mutta ensimmäisen tuotteen palkkio määrättyä pienempi, kokonaispalkkion on kuitenkin oltava vähintään yhtä suuri kuin työehtosopimuksen mukainen kokonaispalkkio.
  • työsuhteissa joissa on sovittu kiinteä luukkukohtainen palkkio tuotteiden määrästä riippumatta, palkkion on kuitenkin oltava vähintään yhtä suuri kuin kyseisen piirin laskennallinen työehtosopimuksen mukainen kokonaispalkkio.