1A. Luokka

a)     Erityisen helposti jaettavat piirit

 • Suuret helposti jaettavat laatikkoryhmät ja -rivit

b)     Muu jakelutyötä helpottava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään.

 

1B. Luokka

a)     Kerrostalot hissillä

 • ei ovisummereita
 • ei ovipuhelimia
 • sisäänpääsy (ovet auki, avaimella tai koodilla)

b)     Tiheästi rakennettu taajaman pientaloalue

 • laatikot riveissä

c)      Muu jakelutyötä helpottava tai hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

 

2.     Luokka

a)     Kerrostalot ilman hissiä

 • matalia juoksurappuja, paljon asuntoja

b)     Tiheästi rakennettu taajaman pientaloalue

 • laatikot kadun varressa

c)      Muu jakelutyötä helpottava tai hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

 

3.       Luokka

a)     Tiheästi rakennettu taajaman pientaloalue

 • Laatikot piha-alueella
 • Kerrostalot ilman hissiä korkeita juoksurappuja, vähän asuntoja

b)     Väljästi rakennettu taajaman pientaloalue

c)      Harvaan asuttu pientalopiiri

 • Laatikkorivit

d)     Muu jakelutyötä helpottava tai hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

 

4.       Luokka

a)     Harvaan asuttu pientalopiiri

 • ei laatikkorivejä

b)     Kerrostalot

 • jakajan sisäänpääsy vain summerilla tai ovipuhelimella

c)      Muu jakelutyötä helpottava tai hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

 

5.       Luokka

a)     Kerrostalot kaupunkien keskustoissa

 • sisäänpääsy vain summerit
 • ovipuhelin, piirissä ei avaimia
 • vähän jaettavia talouksia

b)     Erittäin harvaan asuttu pientalopiiri

 • ei laatikkorivejä
 • erityisen pitkät välimatkat

c)      Muu jakelutyötä helpottava tai hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

 

6.       Luokka

a)     Selvästi aikaa vievät kaupunkikeskustojen piirit

 • Erityisen hidas jakaa
 • sisäänpääsy vain summerit
 • ovipuhelin, piirissä ei avaimia
 • vähän jaettavia talouksia

 

b)     Selvästi aikaa vievät haja-asutusalueiden piirit

 • Erityisen hidas jakaa
 • ei laatikkorivejä
 • erityisen pitkät välimatkat

 

c)      Muu jakelutyötä hankaloittava asia, joka muuttaa luokituksen tähän ryhmään

Jakelupiirien tulee olla maantieteellisesti selkeitä ja johdonmukaisesti jaettavia. Alueen rakenteellinen sekavuus ja hajanaisuus katsotaan muuksi jakelutyötä vaikeuttavaksi seikaksi. Osaa jakelupiireistä ei suoraan voi luokitella yllä olevan mukaisesti, vaan luokka voi olla esim. 1/3 tai 3/5, eli kahden luokan yhdistelmä. Sopijaosapuolet varaavat mahdollisuuden luokituksen edelleen kehittämiseen sopimuskauden aikana.