Osoitteettomien lähetysten erillisjakelussa työtä voidaan tehdä myös tarvittaessa työhön kutsuttavana. Peruste solmia työsopimus tarvittaessa työhön kutsuttavana voi syntyä esimerkiksi tuotannollisesta tai työvoiman saatavuuteen liittyvästä tilanteesta.

Tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän työsuhteelle tyypillistä on vaihtelevuus jakelussa olevissa piireissä ja niiden määrässä. Tarvittaessa työhön kutsuttavalle työntekijälle työnantaja osoittaa jokaiselle jakelukerralle jakelupiirin/-piirit erikseen.

Tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden työsuhteissa sovelletaan palkkion osalta seuraavia määräyksiä.

 

Kappaleperusteinen palkkio

Tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden työsuorituksille ominaista on työn suorittaminen vaihtuvilla jakelupiireillä, mistä syystä jakelutyön suorittamiseen kuluu tyypillisesti pidempi aika kuin vakituisen piirin jakamiseen.

Tästä syystä tarvittaessa työhön kutsuttavalle työntekijälle maksettava jakelupalkkio on vähintään jaettavan piirin piiriluokituksen mukainen jakelupalkkio 20 % korotettuna. Korotus ei koske lajittelusta maksettavia korvauksia eikä painavien tuotteiden lisäkorvausta.

 

Tuntipalkkaan perustuva palkkio

Mikäli tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän kanssa sovitaan työn tekemisestä tuntipalkalla kiinteän tuotekohtaisen palkkion sijaan, on vähimmäistuntipalkka 7,10 € / tunti. Näissä tapauksissa työehtosopimuksen kohtaa 8. (työaika) ei sovelleta, vaan työaikaa seurataan työaikalain edellyttämällä tavalla.

 

Vakiintuminen

Mikäli työn luonne muuttuu siten, että tietty jakelupiiri vakiintuu työntekijän vakituiseksi työtehtäväksi, ei tarvittaessa työhön kutsuttavan työntekijän jakelupalkkioita kyseiseltä jakelupiiriltä enää makseta. Vakiintumisesta on sovittava työntekijän ja työnantajan välillä erikseen.

 

Muuta

Muilta osin (kuten vuosiloma, lomakorvaus, sairausloma, kulukorvaus) tarvittaessa työhön kutsuttavien työntekijöiden työsuhteisiin sovelletaan voimassa olevaa osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskevaa  työehtosopimusta.