Suomen Mainosjakajien Etujärjestö toteutti jo kolmatta kertaa koko ilmaisjakelualan kattavan jakajakyselyn yhteistyössä Suomen Suoramainonta -ketjun sekä työnantajaliiton kanssa. Anonyymi verkkokysely oli auki kolmen viikon ajan 16.11.-7.12.2018. Kutsu kyselyyn välitettiin työnantajien toimesta mainoksia sekä kaupunkilehtiä jakaville jakajille osana työehtosopimuksen alaista yhteistyötä. Kyselyyn saatiin 1180 vastausta, joka oli kaikkien aikojen ennätys.

Kyselyyn vastasi noin kolmannes kaikista jakajina työskentelevistä ja osassa jakeluyhtiöissä yli puolet henkilöstöstä innostui vastaamaan. Korkea vastausaktiivisuus osoitti kyselyn tärkeyden omien työolojen vaikutusväylänä. Vastaajien sukupuolijakauma oli tasainen ja alueellinen edustavuus loistava runsaalla sadalla asuinpaikkakunnalla.

Yli puolet vastaajista olivat alle 20 vuotiaita, elämäntilanteeltaan opiskeluvaiheessa olevia nuoria. Yleisin työsuhteen kesto on edelleen 0-3 kuukautta, mutta suurimmalla osalla vastaajista on yli vuoden työsuhde takanaan. Kun alalle kerran on päässyt ja työn makuun, jää se usein myös yhdeksi työksi muiden joukkoon tai vapaa-ajanvietteeksi eikä yli viiden vuoden työurat ole lainkaan harvinaisia.

Vastaajia pyydettiin myös kategorisoimaan työsuhteensa luonnetta ja n. 27% vastaajista määritteli työnsä harrastukseksi pää- tai sivutoimen sijasta. Suosituin kouluarvosana työn mielekkyydelle on 8 ja parhaimpina puolina pidetään liikuntaa, lisäansioita sekä vapaita työaikoja ja joustavuutta. Ammatin kääntöpuolina nostetaan esille vaihtelevat sääolosuhteet, ammatin huono arvostus yhteiskunnassa sekä palkkataso.

Runsas enemmistö (78%) ovat ylpeitä työstään mainosjakajana.

”Jakelutyö kehittää työelämän perustaitoja kuten vastuunkantoa, tarkkuutta, paineensietokykyä sekä palveluhenkisyyttä. Heitänkin palloa rekrytoijien suuntaan – arvostakaa mainosjakelua työkokemuksena”, linjaa Suomen Mainosjakajien Etujärjestön toiminnanjohtaja Tim Karike.

Vapaissa vastauksissa korostui erityisesti vanhemmilta ihmisiltä saadut kiitokset raskaasta työstä sekä kaupunkilehtien tärkeys kotitalouksien tiedonlähteenä. Tietoja odotetaan innokkaana saapuvaksi, vaikkei tietysti jokaista voida palvella ajallisesti ensimmäisenä. Mainosjakelu on suurimmissa määrin henkilökohtaista palvelua omalle kotiovelle, joka on koko ajan vähenemässä yhteiskunnassa itsepalveluperiaatteen yleistyttyä. Asukkaiden kanssa käydyt vapaamuotoiset rupattelutuokiot lisäävät mainosjakajien työhyvinvointia tuoden vaihtelua muuten aika itsenäiseen työskentelyyn.

”Kyselyssä kävi ilmi myös osan jakajista avustavan kotitalouksia työtehtäviensä ohella mm. ostosten kantamisessa rapuissa tai neuvoen turisteja. Osa jakajista olivat myös valppaudellaan ennaltaehkäisseet liikenneonnettomuuksia opastamalla lapsia. Työntekijöiden oma-aloitteisuus tehdä yksilöinä pyyteetöntä hyvää lämmitti tietysti mieltä”, kommentoi Karike.

Työturvallisuus alalla on hyvällä tolalla ja suurimmalla osalle (67%) vastaajista ei ollut sattunut työtapaturmia viimeisen kahden vuoden aikana. Yleisin työtapaturma on liukastuminen tai vastaava, mutta pieni osa jakajista on myös kokenut henkistä pahoinvointia kuten unettomuutta, heiltä on varastettu työvälineitä tai kokeneet epäasiallista kohtelua.

”Jakajien työhyvinvointi on avainasia ja toivomme työnantajien aloittavan selvitykset niissä yhtiöissä, joissa tapauksia on ilmennyt selvittääkseen ongelmien laadun sekä täsmentämään työturvallisuuteen ja esimiestyöskentelyyn liittyviä ohjeistuksiaan”, kommentoi Karike.

Vain 11% vastaajista kävi fyysisesti työhaastattelussa. Kodin ja jakeluyhtiön toimiston välisestä välimatkasta johtuen puhelinhaastattelu on usein tarkoituksenmukaisempi työhönottotapa. Valtaosa jakajista on saanut jakajille kehitetyn oman oppaan, joka kattavasti perehdyttää jakelutyöhön. Murto-osa ilmoitti jääneensä vaille perehdytystä kokonaan.

”Liittona toivomme työnantajayhtiöiden yhä useammin haastattelevan hakijat henkilökohtaisesti, sillä haastattelutilanne kehittää työelämä- ja vuorovaikutustaitoja ja erityisesti nuorilla on vielä edessään monta haastattelua elämänsä aikana”, kommentoi Karike.

Mainosjakajat suhtautuvat myönteisesti digitalisaatioon ja peräti 71% vastaajista käyttäisi mainosjakajille kehitettyä puhelinsovellusta, jos sellainen olisi saatavilla. Sovelluksen toivottaisiin sisältävän mm. oman jakelureitin, aikamittauksen, sähköiset jakelulähetteet ja kuittaukset, palkkakuitit sekä viestitoiminnon, jolla saa yhteyden omaan lähiesimieheen.

Mainosjakajat eivät laajemmin lämpene tuntipalkkiomallille, jossa kaikille maksettaisiin samaa valmiiksi laskettua tuntipalkkaa. Tuntipalkkamalli huomioisi oman jakelureitin eli maaston haasteellisuuden, kotitalouksien määrän sekä jaettavat tuotteet. Sen sijaan he ovat tyytyväisiä nykyiseen urakkapalkkiomalliin, jota tulisi kehittää korkeammalla lajittelupalkkiolla sekä maltillisilla muiden ammattiryhmien mukaisilla yleiskorotuksilla. Toiveet otettiin huomioon syksyn aikana käydyissä työehtosopimusneuvotteluissa.

Vajaa viidesosa vastaajista olisivat kiinnostuneita jakamaan mainoksia yrittäjinä. Suomen Suoramainonta tarjoaa jo tänä päivänä mahdollisuuden jakaa mainoksia kevytyrittäjänä yhteistyössä kumppaneidensa kanssa. Liitto suhtautuu kehityssuuntaan myönteisesti, kunhan yrittäjyys lähtee aina jakajan omasta aloitteesta ja palvelee tämän elämäntilannetta.

Mainosjakajille ehdotettu oma jakelutyön aikana käytettävä jakajatakki, jossa olisi tunnistettava väri kuten Postilla jakaa jakajakunnan täysin.

”Itse asiassa tämä hämmensi meitä ehkä eniten. Liittyyköhän asiaan jotenkin työn koettu arvostus ja leimautumisen pelko, mikä on kuitenkin ristiriidassa jakajien itse kokeman korkean ammattiylpeyden kanssa? Liittona toivoisimme jakajille jakajatakkia jo työturvallisuusvinkkelistä, jotta he olisivat tunnistettavissa työtehtäviä suorittaessaan myös asukkaille, rapussa luvallisesti liikkuvina. Yhtä räikeää oranssia emme ole ehdottamassa”, rauhoittelee Karike.

 

Tulokset

 

Pääset painikkeesta tutustumaan kyselyn tuloksiin. Koosteen piirakkakaaviot ovat interaktiiviset eli lukija pystyy hakemaan niistä haluamansa tiedot klikkaamalla. Pyydämme huomioimaan, ettei oikealla näkyvät vastausvaihdot ole suuruusjärjestyksessä.